Čistírny odpadních vod v horách

3. 7. 2018

Kromě našich standardních výrobků AS-ANASEP a AS-ZEON dodáváme ovšem ve spolupráci s několika rakouskými firmami i jejich specifická řešení, obvykle na bázi mechanického předčištění, anaerobního biologického čištění na ponořených nosičích a následně aerobního čištění většinou formou skrápěné rohože, nebo filtru o několika etážích. Takovou dodávkou je i  čistírna odpadních vod pro 6 EO poblíž obce Krieglach, ve Štýrsku.

čistírna odpadních vod
čistírna odpadních vod
Ing. Antonín Vondruška