City For The Future - EXPO DUBAI Movie

27. 1. 2022

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

V Dubaji pod křídly národní značky #CityForTheFuture představujeme technologie na recyklaci vod a chytrý strom AS-POUSTR. Jedná se o tzv. popínavý uliční strom . Je to unikátní koncept chráněný užitným vzorem. AS-POUSTRy jsou tvořeny pevnou ocelovou konstrukcí (nerezová nebo pozinkovaná ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin. Konstrukci lze modulárně osadit pouličními lampami, vodní mlhou a dalšími prvky pozitivně zlepšujícími prostředí ve městech. Neklademe si za cíl nahrazovat živé stromy, ale umisťovat zeleň i tam, kde by to z dispozičních důvodů nebylo jinak možné a tak rozšiřovat biodiverzitu ve městech. Děkujeme za podporu MPO a CzechTrade, že se této akce můžeme účastnit.