Co je to šedá voda, jak s ní nakládat a jak ji recyklovat?

14. 7. 2020

Šedé vody

Recyklace vody & energie

Šedá voda, co to je?

Jedná se o odpadní vodu, která neobsahuje fekálie a moč. Jde o vody především ze sprch, van a umyvadel. Výjimečně o vody kuchyně, prádelny nebo technologických procesů, jejich použití je podmíněné.

Jak lze nakládat s šedou vodou?

Po vyčištění šedých vod získáme tzv. provozní vodu (bílou), která je vhodná především na splachování toalet, jako procesní kapalina a podmíněně na zálivku zahrady, kde je potřeba získat povolení pro vypouštění do vod podzemních.

Jak recyklovat šedé vody a čím?

Je nutno využít sofistikovaných čistíren šedých vod , které pracují principiálně takto:
Odpadní voda natéká přes filtr mechanických nečistot do reaktoru. V reaktoru je osazen membránový modul, v jehož spodní části je osazen aerační systém. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže. Voda z akumulační nádrže je čerpána do systému rozvodu užitkové vody. Systém je možno doplňovat pitnou vodou.

Co nesmíme vypouštět do čistírny?

Základním předpokladem správné funkce čistírny šedých vod je, že do ní nebudou vypouštěny tuky a zbytky jídel. Nevhodné jsou kuchyňské dřezy, myčky, čajové kuchyňky. Podmíněné je použití vod z praček, nutno konzultovat s dodavatelem.

Vnitřní instalace

Vnitřní instalace je upřednostňována z hlediska menší finanční a technické náročnosti. Základním předpokladem je mít suterén/sklep, kam je možné gravitačně stáhnout šedé vody.

Venkovní instalace

Pokud se jedná o objekty bez suterénu či sklepa je možné čistírnu šedých vod umístit do podzemních jímek mimo objekt.

Umístění ovládacích prvků venkovní instalace

U venkovní instalace je nutné myslet na to, že potřebuji někam umístit elektroinstalaci a řídící jednotku s dmychadlem.
a) pilíř
b) technická místnost

Umístění čerpací techniky venkovní instalace

Čerpací jednotka AS-RAINMASTER
Jedná se o nástěnnou jednotku umístěnou v objektu. Tato jednotka si následně nasává vyčištěnou šedou vodu a čerpá ji do rozvodu. V případě potřeby se jednotka automaticky přepne na zdroj pitné vody. Do nádrže se nic nedopouští.

Ponorná domácí vodárna
Vodárna je umístěná v akumulaci vyčištěné šedé vody. V případě potřeby je automaticky využita pitná voda v rámci automatického řízení v nádrži. V objektu nemusí být nic umístěno.

Cena zařízení a návratnost investice

Pro rodinný dům
Vnitřní instalace pro rodinný dům řádově 108 tis. Kč. Venkovní instalace pro rodinný dům řádově 120 tis. Kč. Návratnost investice u rodinných domů je spíše dlouhodobá. V případech, kdy jsou odpadní vody řešeny jímkou na vyvážení, může využití šedých vod významně ušetřit náklady a návratnost je pak i pod 10 let.

Pro bytový dům
Do 10 bytových jednotek - 30 tis. Kč/bytová jednotka
Nad 10 bytových jednotek - 25 tis. Kč/bytová jednotka
Návratnost investice u bytových domů se pohybují od 5 do 10 let. Administrativní a další provozy je nutno posoudit individuálně. Jedná se o cenu za kompletní technologii bez stavebních či montážních prací a DPH.

Ke stažení: leták Šedé vody - základní informace

Chcete vědět více? Podívejte se na stránku čistírna šedých vod AS-GW/AQUALOOP nebo kontaktujte Bc. Václava Kučeru - tel. : 548 428 145, mobil : 602 472 594, e-mail: kucera@asio.cz