ČOV Hradec u Stoda odvodňuje kal s pomocí dotace OPŽP

16. 9. 2020

Čistírny odpadních vod

Kalové a odpadové hospodářství

V rámci přípravy projektu, na kterém se podílela řada našich odborníků, byla vyhodnocena jako nejoptimálnější technologie odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR 201 doplněná o přípravnou stanici flokulantu AS-Prochem D 1.5 a vyhřívaný šnekový dopravník pro vývod odvodněného kalu z budovy do přistaveného kontejneru. Celou akci bylo možné uskutečnit za pomoci dotace Operačního programu životního prostředí , který poskytl obci 85 % nákladů na doplnění technologie.

Celá soustava je navržena tak, aby ji bylo možné řídit jak manuálně, tak automaticky, v závislosti na nastavení v kontrolním panelu. Po přípravě roztoku flokulantu je již zařízení schopno pracovat plně automaticky až do vyprázdnění flokulační stanice AS-Prochem D 1.5. Celá sestava je navržena a sestavena tak, aby samostatně dokázala pracovat po celou dobu směny bez potřeby manipulace a pomohla tak až 15násobně snížit náklady obce na odvoz přebytečného kalu. Náš zkušený tým uvedl dehydrátor do provozu začátkem měsíce března za pomoci příjemné obsluhy čističky odpadních vod . Součástí spuštění byly také zkoušky pro výběr vhodného flokulantu, optimalizace chodu a nastavení elektrického rozvaděče.

MSc. Roman Prachař