ČOV Nabeghlav v Gruzii – HSBR 250

13. 1. 2017

Čistírna odpadních vod v Nabeghlavi v Gruzii je jednou z právě uskutečněných realizací čistíren odpadních vod typu HSBR, které je novým řešením v portfóliu společnosti ASIO, spol. s r.o. pro zdroje znečištění od 50 do 300 ekvivalentních obyvatel.

Tato čistírna byla bleskovým řešením v časově napnutém dodávkovém programu investora akce, společnosti pro výrobu a zpracování minerálních vod JSC Healthy Water v Nabeghlavi a pro jeho tureckého subdodavatele stavebních prací, společnost Synergy Consulting. Během tří týdnů po podpisu smlouvy byla čistírna vyrobena, zkompletována a odeslána na třídenní cestu do Gruzie.

Čistírna odpadních vod v Nabeghlavi v Gruzii – HSBR 250

Kapacita této čistírny, která slouží pro čištění odpadních vod komunálního typu, je navržena pro 250 ekvivalentních obyvatel, s průměrným denním průtokem Q = 37,5 m 3 /d a zatížením, vyjádřeným v parametru BSK 5 = 15 kg/d. Celý komplex řešení obsahuje vstupní čerpací stanici se dvěma čerpadly, typu AS-PUMP o výšce 3000 mm a průměru nádrže 1280 mm, odkud jsou odpadní vody čerpány do mechanicko-biologické ČOV typu hybridního SBR. Tento komplet zahrnuje vstupní mechanické předčištění na ručních česlích o průlině 8 mm, odkud voda již gravitačně odtéká do primární sedimentační nádrže a následně do dvoustupňového reaktoru SBR. Celý komplex mechanicko – biologické části ČOV je dodán ve dvou nádržích o rozměrech 7160 x 2440 x 2980 mm a tak tvoří kompaktní čisticí jednotku, bez komplikované výstavby betonových nádrží s jejich poměrně zdlouhavým vystrojováním.

ČOV HSBR 250 - pohled do odtokového objektu s mamutkami
Pohled do odtokového objektu s mamutkami

Součástí dodávky byl rovněž rozváděč s řidicím systémem čerpací stanice a ČOV, dvě provozní dmychadla s pravidelným střídáním a záskokem a jednotka dávkování srážedla fosforu, vše umístěno v přilehlé provozní budově s minimálními transportními vzdálenostmi pro všechna dodávaná média.

Po kontrole správnosti zapojení, provedených testech zařízení v manuálním i automatickém režimu a následném vstupním nastavení provozních parametrů ČOV byla tato uvedena do provozu. Po čistírnách v Rakousku (Mühlbach – HSBR 60), Estonsku (Ämari – HSBR 500), Francii (Le Havre – HSBR 200) a Maďarsku (Monaj – 2 x HSBR 60) je tak Gruzie další zemí s touto nainstalovanou technologií.

Ing. Antonín Vondruška