ČOV Otnice - stavba roku Jihomoravského kraje 2011

14. 6. 2012

ČOV Otnice ASIO

komunální ČOV Otnice

http://www.asio.cz/cz/as-variocomp-d-400-5000-eo