ČOV Pasohlávky – první aplikace SFT FILTRu v ČR

5. 9. 2013

V rámci intenzifikace byl stupeň mechanického předčištění doplněn o vysoce výkonné zařízení - SFT FILTR. Jedná se o první provozní aplikaci tohoto zařízení v ČR!

SFT FILTR - ČOV Pasohlávky

Obr. Komplet filtru SF-2000 včetně rozvaděče s ovládáním

Zařízení pracující na principu nekonečného filtračního pásu s volitelnou velikostí oka, který je čištěn tlakovým vzduchem a horkou vodou, má pro ČOV s vysoce proměnlivým nátokem znečištění několik zásadních přínosů:

- vysoká účinnost: odstraňuje až 60% NL a 20% CHSK,
- kapacita zařízení až 144 m 3 /hod. (záleží na velikosti ok síta),
- nízké nároky na prostor: půdorys 2,1 x 1,6 m.

Firma ASIO, spol. s r.o. dodala jednotku SFT-2000 včetně řídící automatiky, která umožňuje uživatelsky velice přátelské ovládání jednotky pomocí dotykového displeje. Lze doufat, že v provozu na ČOV Pasohlávky osvědčí zařízení své vysoké kvality a začne nacházet uplatnění i v dalších provozech. V případě zájmu o podrobnější informace nebo prohlídku zařízení nás neváhejte kontaktovat.

Ing. Ondřej Unčovský
uncovsky@asio.cz