ČOV pro Tilisunahütte – pasivní čistírna ve vysokohorském prostředí

6. 8. 2020

Čistírny odpadních vod

Chata Tilisunahütte i ČOV se nachází ve spolkové zemi Vorarlbersko v západním Rakousku ve výšce 2211 m.n.m., asi 250 m od hlavního hřebene (cca 2400 m.n.m.), který tvoří hranici se Švýcarskem a asi 20 km od hranice s Lichtenštejnským knížectvím.

Vlastní čistírna odpadních vod je navržena jako pasivní čistírna bez potřeby elektrické energie, využívající dostatečných spádových podmínek v oblasti. Prvním stupněm čištění je odlučovač hrubých nečistot, tvořený čtyřkomorovou nádrží osazenou plastovými pytli, ve kterých se odstraní veškeré hrubé látky a jejichž kapacita je navržena na odvážení jednou ročně, tedy po sezóně, která v případě chaty Tilisunahütte trvá od poloviny června do poloviny října, tedy pouhé čtyři měsíce. V čisticím procesu dále následuje velice komfortně navržený postupně protékaný šestikomorový separátor, ve kterém jsou umístěny rovněž nosiče anaerobní biomasy a konečně posledním stupněm je v tomto případě paralelní osmikomorový skrápěný biologický filtr s automatickým překlápěcím zařízením pro každou komoru s čtyřetážovým postupným průtokem. Velké spádové možnosti umožňují bezproblémové kaskádové uspořádání ČOV bez nucené ventilace s bezproblémovým splněním v Rakousku standardního požadavku na hodnotu amoniakálního dusíku ve výši 10 mg/l.

Obr. 1: Podzemní nádrže ČOV

Nádrže se na místo stavby dopravují vzhledem k absenci možnosti automobilové přepravy vrtulníkem z nejbližší náhorní planiny, která se nachází ve výšce 2000 m.n.m. a tyto nádrže se přímo osazují na podkladní desku a obsypávají. Po osazení nádrží se tyto ještě vystrojují filtračními rohožemi a překlápěcím zařízením pro rovnoměrné rozdělení nátoku. Po připojení nátokového a odtokového potrubí je čistírna okamžitě připravena pro spuštění do provozu.

Obr. 2: ČOV je umístěna v bezprostřední blízkosti chaty

Přístup pro montáž a případné opravy je běžně možný pouze pěšky, s nejbližším místem pro zaparkování vozidla (s potřebným povolením) cca 3 hodiny rychlé chůze. Zásobování chaty je ovšem zajištěno i nákladní lanovkou o nosnosti 400 kg, kterou je tedy možno dopravit i nezbytné nářadí a drobný materiál.

Obr. 3: Přepravní box nákladní lanovky

Zajímavostí je, že veškeré tyto vysokohorské chaty jsou vlastněny alpským spolkem, nejsou v soukromém vlastnictví a jsou na celou sezónu pro provozování pronajímány. Pobyt v takovém prostředí a zajišťování veškerých činností nutných pro provozování chaty je tedy velmi specifický a tak jsou tito pronajímatelé často velmi svérázné osoby a většinou i jejich rodiny, které tam s nimi sezónu tráví a na fungování chaty se podílí. Takové rodiny, pokud se při provozování chaty osvědčí často mají chatu pronajatou postupně i na desítky let.

Ing. Antonín Vondruška