ČVUT a přednáška o ZTI budoucnosti

25. 4. 2017

Letos tou novinkou byl inteligentní vodoměr AS-WaterOwl – zařízení schopné detekovat nechtěné havarijní uniky vody a netěsnosti, které je zároveň i novinkou v nabídce firmy ASIO NEW, spol. s r.o. a které je atraktivní především díky své inteligenci. Dokáže zabránit vzniku havárií způsobených poruchou přívodních hadic ke splachovači v sedmém patře luxusního hotelu nebo např. zapomenutým otevřeným kohoutkem na chlapeckém záchodě ve škole… protože pozná, když se děje něco neobvyklého a umí reagovat například zavřením hlavního přívodu vody. Inteligence pak spočívá v tom, že si umí samo na základě sledování provozu nastavit co je neobvyklé.

Novinkou z cest pak byly poznatky z Nového Zélandu a například jejich používání dešťovky jako náhražky pitné vody a to i například na vaření.

ČVUT a přednáška o ZTI budoucnosti

Z pohledu přednášejícího je zajímavé sledovat, jak se informovanost o nových poznatcích, například o  NASS , pomalu ale jistě šíří. Studenty už dnes nevzruší téma dělení vod, nebo HDV , o kterém se učí, ale o to více se zajímají o využití dešťovky k osobní hygieně nebo využití tepla z odpadních vod, případně o legislativu kolem recyklace odpadních vod.

Z toho je vidět, jak se obor pomalu posouvá, jak se informace šíří rychleji než v minulosti, a jak se ze zajímavosti postupně stávají reálná témata a ta jsou konfrontována s praxí. Mezi studenty, kterým byla v minulosti praxe vzdálená, se vyskytuje stále více těch, kteří v rámci vedlejších aktivit přičichli k projektantské praxi, nebo se k praxi dostali přes diplomky nebo přímo výzkumné projekty. No a stále více je i těch, kteří již i mají ucelený reálný názor na některé problémy. Což těší, stejně jako plná učebna ve čtvrtek odpoledne před Velikonocemi… smekám před jejich zájmem a bude mi ctí být případně zase do takové společnosti pozván.

Karel Plotěný