Dálkové sledování domovních čistíren - AS-GSM

26. 7. 2016

Jedno z prvních zařízení využíváme pro vlastní sledování čistírny instalované nedaleko Kyjova. Jedná se o  čistírnu odpadních vod AS-VARIOcomp 5K se základní verzí AS-GSM , která sleduje nejdůležitější parametry ovlivňující funkci čistírny, a to dodávku elektrické energie a dodávku vzduchu pro aeraci. Společně s kontinuální kontrolou provozu jsou do programu řídicí jednotky AS‑GSM přednastaveny také zprávy upozorňující na kontrolní nebo servisní činnost v závislosti na uplynulém čase provozu ČOV. Je to vlastně podobné, jako když se Vám v autě po najetí určité vzdálenosti rozsvítí kontrolka „servis“ a vy víte, že musíte s autem do servisu, aniž byste si museli pamatovat, kdy naposledy jste v něm byli a kolik kilometrů ještě můžete ujet. Zařízení AS-GSM posílá SMS zprávy o poruše nebo upozornění na pravidelný servis na předdefinované telefonní číslo.

V závislosti na typu čistírny může být sledováno i více funkcí. S výhodou lze použít především u  membránových čistíren odpadních vod , kdy zařízení průběžně vyhodnocuje zanášení membránové filtrace. Provozovatel tak zavčas může objednat servis membrán dříve, než dojde k jejich úplnému ucpání.

zařízení pro dálkové sledování domovních čistíren - AS-GSM

Na naší sledované čistírně během prvního roku provozu došlo k vygenerování cca 13 zpráv hlásících poruchu plus pravidelné zprávy, které v nastavených intervalech upozorňují obsluhu, že je třeba provézt pravidelný servis. V našem případě byly tyto zprávy posílány týdně, to je cca 52 zpráv, ale standardně je upozornění zasíláno měsíčně, příp. půlročně. Zprávy vygenerované modulem AS‑GSM jako poruchové byly zpravidla v době bouřek v dané oblasti, kdy kolísalo napětí v el. síti nebo síť zcela vypadla, příp. také v době, kdy byla prováděna rekonstrukce okolí čistírny a dělníci přemisťovali šachtu na dmychadlo nebo jen na chvíli odpojili dmychadlo z provozu. V té době bylo hlášeno nejvíce havarijních stavů. Všechny tyto události byly pouze krátkodobé výpadky, které neměly vliv na chod čistírny. Co by se ale stalo, kdyby se při takovém nenápadném zakolísání proudu, kterého si ani nevšimnete, dmychadlo už nerozjelo? Nebo kdyby dělníci ze stavby zapomněli připojit zpět dmychadlo k rozvodu vzduchu pro čistírnu? Bez dálkového sledování ČOV AS-GSM byste se o nenadálé poruše dozvěděli pravděpodobně až s přicházejícím nepříjemným zápachem šířícím se z čistírny, což už je fáze, kdy je čistírna mimo provoz např. 1-3 týdny, a kdy již nestačí opět přivést vzduch, aby fungovala, ale je nutné ji celou vyčerpat, vyčistit, napustit čistou vodou a obnovit aktivovaný kal v biologické části čištění. Tomu lze předejít instalací modulu GSM, který Vás na možný problém ihned upozorní a předejdete tak kromě zápachu i mnoha finančním a časovým ztrátám.

dálkové sledování domovních čistíren - AS-GSM

S výhodou lze zařízení AS-GSM použít pro skupinu domovních čistíren, které jsou spravovány jedním provozovatelem. Ten tak má všechny čistírny pod kontrolou z jednoho místa.

Pavel Polášek