Decentrálne riešenia nakladania s odpadovými vodami - semináře ASIO-SK

21. 11. 2016

Decentrálne riešenia nakladania s odpadovými vodami z pohľadu Novely vodného zákona 409/2014 a ČOV pozerajúce do budúcnosti

Byla představena řešení vycházející ze stávajících podmínek, ale zároveň i odprezentována řešení budoucnosti (např. systémy sanitace s bezvodými záchody). Současná podporovaná řešení na Slovensku jsou většinou orientována na centrální řešení, případně kombinace centrálních a decentrálních řešení (ASIO-SK prezentovalo řešení dvou takových lokalit), je však zřejmé, že i na Slovensku, tak jako v České republice, bude postupně narůstat potřeba řešit decentrál komplexně – pomocí soustavy domovních čistíren odpadních vod . Setkání snad bylo poučné jak pro slovenské účastníky – informace o českých dotačních titulech a jejich podmínkách (požadavek na telemetrii), tak pro nás přednášející z České republiky – Slovensko má mnohem pragmatičtější přístup k zasakování (jak po stránce povolování, tak i po stránce požadavků na odtokové parametry – požadovány jsou jen BSK, CHSK a NL), tak i závlaze – přímo v legislativě jsou požadavky na závlahu vyčištěnou odpadní vodou . Zdá se, že i na Slovensku se instalace decentrálu, po období stagnace, posune dál. Z legislativy byl odstraněn požadavek, podle kterého se i u domovních čistíren vzorkování provádělo podle velikosti aglomerace… (např. v Bratislavě se měla domovní ČOV vzorkovat i 24x za rok …). Hodně se v této souvislosti mluvilo a stále mluví o pojmu aglomerace - u nás v ČR se o tomto pojmu bude určitě mluvit také, pokud se začnou uplatňovat požadavky v současných nařízeních vlády tak jak mají, podle velikostí aglomerace… A tak jen pro zopakování – co si představit pod pojmem aglomerace, jak to vykládají oficiální evropské dokumenty.

Urban Waste Water Treatment 91_271_EEC

Ing. Karel Plotěný