Decentrální čištění odpadních vod pro obec Litultovice

13. 10. 2022

Čistírny odpadních vod

Podařilo se nám vyhrát výběrové řízení na dodávku 130 kusů domovních čistíren odpadních vod do obce Litultovice. Velikostní rozmezí je od typu AS-MONOcomp 4 až po AS-MONOcomp 20. Novinkou bude i nová řídící jednotka s lepší grafickou stránkou monitorovacího systému. První dodávka domovních čistíren odpadních vod by se měla dodat do konce roku s počtem 44 kusů. Zbytek domovních čistíren bude dodán během nadcházejícího roku. Pokud vše podle pánu, do konce roku 2023 bychom měly celý systém zapojit a zprovoznit. Na danou akci obec využila starší dotaci z MŽP výzvy 12/2019.

Ing. Karel Přecechtěl