Den chemie a Den otevřených dveří na FCH VUT

15. 3. 2016

Cílem akce bylo ukázat, že studovat chemii má smysl a že chemické obory skýtají velký prostor pro uplatnění absolventů Fakulty chemické v praxi. Během akce bylo možné prohlédnout prostory fakulty, získat představu o výzkumu v oblasti chemie, prohlédnout si nejmodernější přístrojové vybavení, dozvědět se vše o studiu na fakultě a seznámit se s možnostmi uplatnění absolventů Fakulty chemické napříč průmyslem ČR. ASIO, spol. s r.o. reprezentovali kolegové, absolventi fakulty, Ing. Michal Šubrt a Ing. Tomáš Marek, který měl i přednášku právě na téma "absolvent a praxe". Pánové, děkujeme za reprezentaci firmy.

VUT fakulta chemická _ ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný