Dezodorizace na ČOV Benešov: první zkušenosti provozovatele

23. 7. 2015

V rámci stavby byla realizována i technologie dezodorizace (odpachování) haly mechanického předčištění. Zařízení na likvidaci zápachu je v provozu již zhruba dva měsíce. Na první dojmy jsem se zeptal vedoucí provozu ČOV pí. Hany Zbejvalové.

ČOV Benešov - jednotka AS-PCO

Technologie dezodorizace fotokatalytickým procesem byla dodána v rámci rekonstrukce ČOV Benešov, co Vás vedlo k volbě této technologie?

Projekt rekonstrukce ČOV Benešov byl vypracován již v poměrně dávné minulosti. V rámci projektu bylo odpachování strojovny mechanického předčištění řešeno způsobem, který nezaručoval, že se zápach z provozního souboru mechanického předčištění nebude šířit mimo objekt ČOV. V průběhu rekonstrukce ČOV byla tedy provedena změna projektu, s cílem realizovat opatření, které riziko zápachu bude minimalizovat.

Kde jste se s technologií dezodorizace pomocí fotokatalytické oxidace seznámila?

S volbou této technologie přišel projektant rekonstrukce, který měl s technologií již zkušenosti z jiných realizovaných projektů. Navštívili jsme následně ČOV Česká Třebová , kde zařízení již několik let provozují, což nás i investora přesvědčilo o účinnosti zvolené technologie.

Jak se v rámci běžící stavby podařilo zajistit financování výrazně účinnější, ale také investičně náročnější řešení odpachování?

Zde patří velké poděkování investorovi stavby, Městu Benešov, který po seznámení se s potenciálním problémem zápachu rozhodl o spolufinancování účinné dezodorizační technologie. Nové řešení odpachování bylo následně upraveno změnovým listem odsouhlaseným poskytovatelem dotace SFŽP.

Byla ČOV v minulosti terčem stížností občanů na zápach?

Ano, občas k tomu docházelo. My se však snažíme problémům se zápachem zejména předcházet. V posledních letech dochází k rozvoji rezidenční výstavby i v nejbližším okolí ČOV, která bude nadále pokračovat. Jde zejména o to vyvarovat se potenciálnímu obtěžování obyvatel města zápachem.

Co ukazují první měsíce provozu?

Například v rámci Dne Země navštívilo halu mechanického předčištění více než 200 školáků. A byli dost překvapeni, že ačkoliv se tu nakládá s odpadní vodou, je zápach minimální. To bych řekla, že hovoří za vše.

Děkuji za rozhovor.

Ing. Ondřej Unčovský
www.cistenivzduchu.cz