Diskusní seminář „ČOV pro objekty v horách“

27. 5. 2019

Seminář „ČOV pro objekty v horách" se koná za podpory Správy CHKO Bílé Karpaty ve dnech 30.–31. května 2019 v Hotelu Kopanice v Bílých Karpatech.

Cílem semináře je prodiskutovat problematiku malých a  domovních čistíren odpadních vod , odpadních vod a kalů z nich vznikajících, šedých vod , nejmodernějších variant membránových technologií, ale i vegetačních čistíren. Dotkneme se jistě i legislativy a snad budeme moci i diskutovat se zástupcem z MŽP, který přislíbil svou účast.

Seminář je jednodenní, druhý den je plánována exkurze na vodohospodářské dílo v blízkém okolí. Na seminář je možno se dostavit již den předem a pobavit se neformálně ještě před začátkem semináře.

Program semináře

Čtvrtek 30.5.2019

Prezence účastníků od 8:00 hod

9:00 – 9:30

Úvodní slovo; krátké představení CHKO Bílé Karpaty

9:30 – 10:00

První zkušenosti z realizací systémů DČOV pro obce v rámci dotačního programu SFŽP. Otázky legislativní, projekční, realizační i provozní (J. Topol)

10:00 – 11:00

Problematika domovních ČOV, aneb co v pořadu "nedej se" nezaznělo (V. Štiková)

11:00 – 11:30

Rizika využívání čistírenských kalů a šedých vod z pohledu mikrobiologa (L. Matějů)

11:30 – 12:30

Nejnovější informace k šedým vodám (K. Plotěný)

12:30 – 13:30

Polední přestávka, občerstvení

13:30 – 14:00

Nové trendy pro vysoce účinné přírodní ČOV v horských oblastech (M. Kriška)

14:00 – 14:30

Výsledky nové generace kořenových čistíren ve zkušebně i v obcích - porovnání s BAT(M. Šperling)

14:30 – 15:00

ČOV Benecko-Štěpanická Lhota - 7leté zkušenosti provozu ČOV v horských oblastech a jeho vyhodnocení (S. Kubíčková, D. Vilím, M. Stehnová)

15:00 - 17:00

Neformální diskuze - Formulace závěrů a doporučení

18:00

Večeře (pro ubytované)

19:00

Diskuzní večer

Pátek 31.5.2019

Exkurze na zajímavou lokalitu CHKO Bílých Karpat (dopolední program).

Přihlášky

Přihlášku na seminář pošlete e-mailem na service@czwa.cz nejpozději do 22. 5. 2019. Platbu vložného poukažte na účet 115-410290207/0100 také do 22. 5. 2019. Na emailovou adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad do 14 dnů od připsání platby na náš účet. Při neúčasti se poplatek nevrací, můžete vyslat náhradníka. Program spolu s přihláškou jsou k dispozici i na webové adrese http://www.czwa.cz nebo ke stažení ZDE .

Poplatky

  • 750 Kč členové CzWA a pracovníci vodoprávních úřadů a CHKO
  • 1000 Kč ostatní účastníci

Cena za vložné je včetně DPH. Zahrnuje drobné občerstvení, elektronický sborník a náklady na organizaci.

Ubytování

1150 Kč/noc včetně polopenze. Ubytování si rezervujte v přihlášce. Ubytování si hradí účastníci ve vlastní režii na recepci hotelu.

Místo konání

Hotel Kopanice

Žítková 160, 687 74

Loc: 48°58'41.79"N, 17°52'55.019"E

Kontakty

Programový výbor:

Ing. Věra Štiková, Ing. Michal Kriška, Ph.D., Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek

Konferenční servis:

CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212

Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, e-mail: service@czwa.cz

Na setkání s Vámi se těší nejen skupina ČAO při CzWA.