Dobrých zpráv není nikdy dost aneb krásný příklad správného provozování ČOV

28. 3. 2017

Byl jsem pozván na provedení revize ČOV (podle § 15a) do Blanska - Klepačova. ČOV byla dodána již v roce 2009, od té doby se zákazník staral o čistírnu vlastními silami, tedy samozřejmě s „nápovědou“ z naší strany, pokud si s něčím nevěděl rady. Zaškolení muselo být provedeno velice zodpovědně, protože zákazník dokázal přesně popsat prováděné činnosti během provozování. Jeho údržba byla a je vzorná - nádrž vypadá i po těch letech jako nová, kal v aktivaci je zdravý (520 ml/l), voda na odtoku čistá, průhlednost v DN min. 350 mm.

čistírna odpadních vod

Zkrátka – takovému zákazníkovi nebylo co „vytknout“ a veškerá doporučení se dají shrnout do jedné krátké věty: „Pokračujte tak dál.“ Takoví zákazníci nám dělají skutečně radost.

Ing. Zdeněk Chvátal