Dodávka tří čerpacích stanic na akci „Kanalizace Popůvky“

3. 11. 2015

ASIO, spol. s r.o. na stavbu dodávalo 3 čerpací stanice se separací pevných částic.

Dodané čerpací stanice STRATE AWALIFT mají řadu výhod:

  • systém sběrače tuhých látek poskytuje optimální ochranu před znečištěním a ucpáním úsporného a účinného rotačního čerpadla;
  • přímo se čerpá pouze předčištěná voda, což umožňuje využívání tříkanálového oběžného kola s podobně vysokým stupněm účinnosti, jako u čerpadel pitné vody;
  • tuhé látky jsou hned zpočátku čerpání vyplavovány ze sběrače, následující předčištěná odpadní voda pročistí zařízení a zamezí kromě toho i ucpání zpětné klapky;
  • stabilní kovová konstrukce umožňuje téměř bezhlučný provoz;
  • zařízení jsou plynotěsná a nepropouští pachy;
  • řada variant motoru zabezpečuje četné možnosti použití v souvislosti s dopravní výškou a množstvím čerpaných odpadních vod.

Čerpací stanice _ Popůvky

Čerpací stanice „Kanalizace Popůvky“

Marek Daněk
http://www.asio.cz/cz/cerpaci-sachty