Dohled nad systémem řízení výroby

4. 9. 2014

V našem případě je tímto subjektem Technický a zkušební ústav stavební v Praze .

Za pečlivého dozoru pana Martina Peška, pracovníka TZUS, byly zkontrolovány a prověřeny veškeré procesy, které se váží s uváděním kusových vodohospodářských výrobků na trh. I tentokrát nebyly během prověrky zjištěny neshody s dokumentovanými postupy.

Zjištěním dohledu je, že podmínky certifikace jsou dodržovány a systém řízení odpovídá technické dokumentaci a je zajištěno jeho řádné fungování. Tímto jsme splnili další ze střípků mozaiky, které všechny dohromady zabezpečují kvalitu výrobků pro naše zákazníky.

TZUS

TZÚS STO ASIO, spol. s r.o.

Ing. Oldřich Pírek