Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

13. 10. 2020

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Je potěšující, že domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp předčila naše očekávání a stala se více než adekvátním nástupcem oblíbené DČOV AS-IDEAL PZV. AS-MONOcomp je ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou, variantně se zařízením srážení fosforu a/nebo s UV lampou na odtoku pro hygienizaci vyčištěné vody.

Jedná se o certifikovaný výrobek s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky – čistička odpadních vod s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace (4-16 EO) nebo odvozu z externí kalové nádrže (20-50 EO).

Tato ČOV v několika variantách pro 4-50 EO splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb.

Původní čistírnu AS-IDEAL PZV dodáváme v současné době už jen v případě, kdy se s ní počítá historicky v projektu a není možné ji z důvodu místních podmínek měnit.

Ing. Ondřej Prax