Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

7. 9. 2021

Produkty pro rodinné domy

Jednou z  domovních čistíren odpadních vod typu SBR je ČOV AS-MONOcomp, je to tedy čistírna, kterou je možné povolovat na ohlášení i pro vypouštění do vod podzemních.

ASIO domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp - revize

Podle zkušeností z revizí je to čistírna, za kterou se dá dát ruka do ohně, s minimálními nároky na obsluhu zvládá dosahovat požadované odtokové parametry. Na obrázcích je domovní ČOV na Blanensku. Vedle vizuální kontroly a kontroly množství sušiny byl změřen orientačně amoniak. Měření papírky sice není stoprocentně přesné, ale dá se z něj usoudit, kde se hodnoty koncentrací amoniakálního dusíku pohybují a v tomto případě to bylo do 10 mg/l.

ASIO čistírna odpadních vod AS-MONOcomp - revize ASIO čistírna odpadních vod AS-MONOcomp - revize

Potěšilo a tak předávám dál.

Ing. Karel Plotěný