Domovní ČOV pod hladinu spodní vody?

16. 2. 2016

Zákazníky často zajímalo, proč pro tuto situaci máme konkrétní výrobek (AS-VARIOcomp 5 K/PB/SV), zatímco někteří výrobci se otázkou spodní vody nijak speciálně nezabývají. To nás nevyhnutelně vedlo k jediné otázce – jak se tedy ostatní vypořádají s požadavkem zákazníků na umístění ČOV do spodní vody ?

Zjistili jsme, že někteří:
- problém zkrátka neřeší – jakmile ČOV „vyplave“ nebo se zdeformuje, nějak se improvizuje;
- doporučují obetonovávání nebo obezdívání tvárnicemi – to ovšem problém nevyřeší, příp. vyřeší pouze částečně.

Přitom je třeba si uvědomit, že pokud vnikne voda mezi plášť ČOV a obetonování, a ČOV není dostatečně zakotvena do dna a pláště, pak ani obetonování nepomůže.

domovní ČOV do spodní vody
Domovní ČOV v dvouplášťovém provedení se vstupem ze studnových typizovaných dílců

Problémy, které je třeba v souvislosti s vysokou hladinou spodní vody řešit, jsou dva – deformace tlakem vody a vztlak (ten se řeší i zatížením na terénu apod.). Oba tyto problémy řeší naše dvouplášťová ČOV, označená jako AS-VARIOcomp 5 K/PB/SV, která je navíc z pohledu zákazníka jednoduše instalovatelná – zákazník si jen betonem vyplní meziprostor v dvouplášti a jako vstup použije typizované dílce. ČOV navíc vychází velmi dobře i cenově – dodávka k rodinnému domu (3-7 EO) přijde zákazníka na cca 53 400 Kč bez DPH (v uvedené ceně je započítána ČOV, skruž, poklop a spotřeba betonu).

domovní čistírna odpadních vod do spodní vody
Domovní čistírna odpadních vod v dvouplášťovém provedení se vstupem ze studnových typizovaných dílců

Petr Čampa