Dřevo Dubňany a hospodaření se srážkovými vodami

26. 6. 2018

S hrdostí člověk rád slyší, že ASIO NEW, spol. s r.o. je v této oblasti mezi vodaři leader – řekl bych, že spíše stále hlavně průkopník a je potěšen, když se myšlenky pomalu zhmotňují do projektů.

Po duši pohladí i prezentace nízkoenergetických nebo pasivních staveb, kde před budovou jsou naše AS-TTE ROŠTY ( zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy ), využívá se srážková voda (AS-REWA) a recykluje teplo ze sprch jak ve vaničkách, tak i na vertikálních trubkách. Nová informace pro mne byla o tom, že na Slovensku se na HDV ( hospodaření s dešťovými vodami ) i nízkoenergetické budovy (zelené střechy, akumulaci) dávají také docela štědré dotace, a že Slovensko je v tomto směru země netušených možností.

hospodaření se srážkovými vodami
Zajímavá byla i poslední přednáška o geopatogenních zónách… a jejich vlivu na zvířata, lidi a děti. Jednoduchá poučka – spěte tam, kde spí pes a ne tam, kde spí kočky nebo hynou rybičky v akvárku. Pravdou je, že staří stavitelé na tento jev brali ohled – viz průzkum vhodnosti umístění bytových prostor pomocí dobytka, a že k tomu existuje nejedna publikace.

Ing. Karel Plotěný