Festival architektury 2021

25. 2. 2021

Podívejte se na moderovanou debatu pana Martina Severýna s Karlem Plotěným (ASIO) na téma

Koloběh odpadní vody

  • Dnes veškerou odpadní vodu čistíme a vypouštíme do vodních toků, odkud ji zase na jiném místě čerpáme a pak ji znovu čistíme a odvádíme až ke kohoutům vodovodního řadu. To je vlastně recyklace . Je prostor dělat to jinak a efektivněji?
  • Jaké jsou rozdíly v  čištění odpadních vod v místě vzniku a v čištění vod na výstupu stokovací sítě? Je realizovatelné ve stávajících objektech zřizovat ČOV?
  • Co se v uplynulých letech povedlo?
  • Jsou na obzoru legislativní změny, které by vedly ke zlepšení vodního hospodářství?