Festival architektury 2021

16. 7. 2021

Dá se říct, že se jednalo o festival s problematikou modrozelené architektury .

Festival architektury Festival architektury

Obr. 1 a 2: Festival architektury

Řada přednášek se dotýkala zelených střech , objevila se i další témata jako dešťovka, a tak přednáška Ing. Karla Plotěného týkající se managementu vody obecně do programu zapadla. Všechny přednášky najdete na YouTube: https://youtu.be/DAMKJ_ty2A8 , ta naše začíná 5:00:15.

ASIO se objevilo i v dalších přednáškách (např. o řešení sídel v souvislosti s  modrozelenou infrastrukturou ) a dokonce v prezentacích ministerských o dotacích (akce s využitím propustných povrchů , zasakováním dešťové vody recyklací vod ).

V přednášce Ing. Karla Plotěného byl vyzvednut význam udržitelnosti při rozhodování o výběru možných řešení vodního hospodářství. Podstatné byly asi dvě myšlenky – při rozhodování je potřebné vycházet z celkové analýzy zahrnující vstupy a výstupy (viz obrázek) a vlastností lokality a pak je potřebné dodržet to, aby budoucí uživatelé řešení byly s řešením seznámeni a akceptovali ho – obvykle jsou uživatelé ti, kteří dokáží nejobjektivněji zhodnotit plusy a mínusy a v podstatě i udržitelnost řešení. Akceptace řešení pak znamená, že je větší pravděpodobnost, že řešení je dlouhodobé a pravidla pro jeho fungování dodržována. Vnucené řešení je většinou labilní a představuje potenciální náklady na změnu v budoucnu.

ASIO Schéma - vstupy a výstupy vody

Obr. 3: Schéma vstupů a výstupů vody

ASIO_Festival_architektury

Obr. 4: Informační panel na Festivalu architektury

O uhlíkové stopě byla přednáška firmy PKV. Je zřejmé, že uhlíková stopa a její minimalizace bude stále častěji uplatněna jako podmínka pro získání dotace. Prezentovány byly i cíle města Brna na snížení emisí a v souvislosti s tím i využití vodíku nebo představa o elektrifikaci dopravy v Brně. Vyvrcholením programu pak byl podpis Memoranda, kterým se brněnské firmy zavázaly přispět ke snižování uhlíkové stopy.

Memorandum ke snižování uhlíkové stopy

Obr. 5: Memorandum ke snižování uhlíkové stopy

Ing. Karel Plotěný