Festival architektury

4. 3. 2020

Recyklace vody & energie

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Myslím, že se pořadatelům festivalu podařilo hned několik ocenitelných činů

  • oživit stavební veletrh v Brně akcí, která měla atmosféru,
  • přilákat mladé lidi, a to i změnou formy (festival se vším všudy),
  • vytvořit atmosféru pozitivní pro modrozelenou infrastrukturu, tj. zapojit mladé lidi do smysluplné činnosti a nadchnout je pro tyto myšlenky.

Jako ASIO jsme přispěli hned dvěma přednáškami, bohužel výjimečně mírně skeptickými, protože byly o recyklaci odpadních vod a jejich možném využití a o tom, jak tyto snahy naráží na legislativní překážky. Zatím nedostatek pitné vody není takový, abychom se zabývali jejími úsporami např. v souvislosti se závlahou zeleně nebo se zásobováním obyvatel. V zahraničí, i blízkém (Rakousko, Německo, severské země), mají předběžnou opatrnost nastavenou mnohem reálněji… dokonce mohou recyklaci šedých vod i nařídit vyhláškou.

Vedle přednášek jsme přispěli hned dvěma dalšími akcemi – na festivalu se zdarma čepovalo naše pivo „ Zmoklá sova “ vyrobené z  dešťovky (mimo jiné i dobře hodnoceno) a mohli jste si odpočinout na lavičce postavené na zasakovacích roštech AS-TTE pro propustné povrchy. Dotazů na ně byla celá řada a tak věříme, že zaujaly.

Ing. Karel Plotěný