Gdaňsk, moderní metropole u Baltského moře a dějiště 12. Mezinárodní konference: IWA, Recyklace surovin a nutrientů, transfer inovací do praxe!

25. 6. 2015

Gdaňsk leží úplně na severu Polska u Baltského moře a je centrem Pomořanska. Hned po příletu jsem mile překvapen slunečným počasím a moderním městem. Všude samý park a zeleň, město je protkané cyklostezkami a historické části města včele s monumentální bazilikou panny Marie. Ale to nejlepší mělo teprve přijít! Od minulého ročníku konference se stejným zaměřením, která byla velmi přínosná, mám velké očekávání i letos.

Městská čistírna odpadních vod "Wschód"
Městská čistírna odpadních vod "Wschód"

Konference "IWA, Recyklace surovin a nutrientů, transfer inovací do praxe" trvá tři dny a čtvrtý den je uzavřena prohlídkou modernizované čistírny. Městská čistírna odpadních vod "Wschód" je v provozu od 1976. Po modernizaci v letech a 2009-2012, kapacita dosáhla 120,000 m³/den a má biologické odstraňování nutrientů. Průměrný průtok je cca. 96.000 m³/d, včetně 6% odpadních vod z potravinářského, chemického a lodního průmyslu. Závod se rozkládá na 76 ha plochy průmyslové zóny. Čistírna dosahuje vysoké účinnosti odstranění dusíku i fosforu, který je zde v současnosti velmi diskutovaným tématem v souvislosti s eutrofizací Baltského moře. Je to „výkladní skříní“ nadace Johnna Nurmisena, který sdružuje čistírny a má za cíl přestat znečišťovat Balt.

IWA, Recyklace surovin a nutrientů, transfer inovací do praxe!
12. Mezinárodní konference: IWA, Recyklace surovin a nutrientů, transfer inovací do praxe!

Samotná konference se nesla opravdu v duchu posunu inovací do praxe. Hlavní témata i z pohledu firmy ASIO, spol. s r.o. a projektům, které řeší naše Výzkumné oddělení, byla recyklace nutrientů, zejména fosforu z moči a odpadních vod, provozování anaerobních membránových bioreaktorů a technologie Annamox , jejíž sekce byla obzvlášť rozsáhlá a skoro budila dojem, že Annamox procesy a technologie jsou již v praxi zvládnuté a relativně hojně nasazované. Rozsáhlá sekce byla věnována i problematice modelování čistírenských procesů , na které naše oddělení rovněž pracuje v rámci projektu Modelování. Modelování se zdá být trendem moderního čistírenství nejen-co se týče provozování čistíren, ale ušetří i mnoho práce a času při vývoji a výzkumu nových technologií. Konference ukázala, že většina špičkových výzkumných týmu, se bez modelování již prakticky neobejde. Velmi ceněnou přednáškou byla z mého pohledu prezentace provozních zkušeností firem, které se zabývají krystalizací struvitu z odpadních vod a na kterém v současnosti naše oddělení také pracuje hned v několika projektech současně. Recyklační produkt, struvit, zatím není možné samostatně využít díky legislativním bariérám. Proto se často mísí s kompostem nebo jinými příměsi za účelem komercializace. Jelikož ale i Evropská unie pochopila, že je potřeba dělat krok vpřed a podpořit recyklaci, očekáváme, že brzy bude tato technologie více podpořena i legislativou a proto na ní usilovně pracuje i firma ASIO, spol. s r.o.

Celá konference se nesla ve velmi přátelském duchu a naši polští sousedé se ukázali jako precizní pořadatelé. Konferenci obsahově hodnotím devíti bludišťáky z deseti. Gdaňsk, jeho kultura a obyvatelé má rozhodně co nabídnout. To jistě věděl i sám Karel IV., když si vzal za manželku Elišku Pomořanskou ;-).

Ing. Michal Došek
Výzkumné oddělení, ASIO, spol. s r.o.