Green Venture 2017

18. 4. 2017

Letos bylo partnerem Japonsko, a tak nás u vchodu přivítala gejša (spíše typická Němka v kimonu s batohem na zádech) a i mezi jednajícími bylo více Japonců. Pro nás byly zajímavé nabídky na nové technologie (zpracování kalů, čištění vzduchu , plazma a její použití na kal). My jsme se snažili především Evropanům (Finsko, Švédsko, Německo) vnutit něco z našich výrobků…. Uvidíme, co padlo na úrodnou půdu.

Green Venture 2017

Jinak Terratec je v současnosti více orientován odpadářsky - hned několik firem nabízelo inteligentní odvážení odpadů (popelnice s čidly a on-line sledování… Dále tam byla zařízení minimalizující množství odpadů – např. popelnice s lisem na solární pohon, zajímavý workshop k společnému zpracování kalů z čistíren a odpadů a nebo schránka na použité žvýkačky. No a co muselo uchvátit všechny – prostředí skleněného pavilónu (zeleň i pocit vzdušnosti). No, a abych nezapomněl – dostali jsme placku za věrnost – poprvé jsme se setkání zúčastnili v roce 2000.

GreenVenture _ ASIO certifikát

Ing. Karel Plotěný