Hannovermesse 2018

1. 5. 2018

Nás na veletrh tradičně lákaly nové technologie, materiály a nápady, které bychom mohli využít v našich projektech či výrobcích. Partnerskou zemí letošního veletrhu bylo Mexiko, které mělo vlastní část jednoho pavilonu. Z prezentovaných novinek bylo patrné, že Mexiko se snaží zachytit rychlý rozvoj další „průmyslové revoluce 4.0“ a dostat se na úroveň sousedů v USA. Pro nás je tento trh o to zajímavější, že jsme zde na přelomu roku dodávali ultrafiltrační jednotky pro úpravu pitné vody . Hlavním tahounem novinek však musím označit Německé firmy a koncerny, které přicházejí se spoustou novinek v mnoha oborech.

Hannovermesse 2018

Mne nejvíce zaujaly novinky v oblasti energie. Byly zde například zařízení na využívání energie z biomasy, kdy se z odpadu vyrábí teplo a elektrický proud – řešení pro malé dřevozpracující podniky, řada tepelných výměníků, které využívají odpadní teplo pro ohřev nebo předehřev vody – pro domácnosti i firmy. Další velkou kapitolou jsou palivové články, vodíkové hospodářství, elektromobilita, využití obnovitelných zdrojů – solární a větrná energie. Někomu se může stále zdát palivový článek, využívání vodíku či elektromobilita jako hudba budoucnosti, či snad slepá cesta vývoje. Po projití těchto expozic či z diskuze s vystavovateli je ale jasné, že tyto technologie se stávají vážnou konkurencí v současnosti používaným zdrojům energie a v některých případech skvělou alternativou. U nás si asi na zavádění těchto novinek ještě počkáme, ale v Německu, Japonsku, Koreji či v Kalifornii mají tyto technologie dveře otevřené a díky vysoké technické vyspělosti a bohatství těchto regionů se stanou běžnou alternativou k benzinu či naftě.

I když osobně mi přijde lepší řešení výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách, na prezentovaných systémech výroby energie pomocí větrné či solární elektrárny ve spojení s hospodařením s přebytky (ukládání do baterií, stlačeného vzduchu či výrobou vodíku), se zdá být i myšlenka využívání obnovitelných zdrojů v každodenním životě reálná. Přijet domů z práce elektromobilem a dobít si jej ze solárních panelů, které mám na střeše, či z malé větrné turbíny. Otázkou jsou ještě investiční náklady a náklady na zdroje země (spotřeba energie a surovin)... Toto však není předmětem této zprávičky.

Z dalších zajímavostí zde byli např. „sociální“ roboti, kteří mohou pomáhat osamoceným lidem, vagony pro vlaky, které se dokáží změnit z osobního vagonu na nákladní, nové typy 3D tiskáren a scannerů, speciální povrchy proti usazování nečistot na trupech lodí atd.

Z Hannovermesse jsem si odnesl pocit, že vývoj v oblasti nových technologií v oblasti průmyslu 4.0 letí nezadržitelně kupředu, alternativní zdroje jsou technicky již velmi vyspělé a v praxi použitelné a celá řada novinek se dá aplikovat i do našeho sektoru vodního hospodářství. Pro všechny lidi, zabývající se nejen technikou, tento veletrh vřele doporučuji.

Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.