Hledání optimálního řešení odkanalizování obcí ... videozáznam z webináře

15. 7. 2022

V současné době se zejména malé obce rozhodují o tom, jak řešit odkanalizování (sanitaci). Řešení se nabízí celá řada a bohužel si obce často zvolí z hlediska budoucnosti (ekonomika, uhlíková stopa) neefektivní řešení. Při tom by stačilo aby si vědomě vybraly z možných variant, nebo ještě lépe, měly dobře zpracovaný plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Nevyužitím celé řady možných řešení jsou zbytečně vynakládány stovky milionů korun… a z hlediska uhlíkové stopy pak často použita cenná energie na eliminaci potencionální energie obsažené v odpadních vodách.