Hospodaření ASIO a ASIO NEW – růst po rozdělení

20. 8. 2018

Ukázalo se (viz oficiální auditovaná výroční zpráva v obchodním rejstříku), že řešení problémového roku 2016 a předpoklad, že dvě menší firmy budou více motivované a akční, byl správný. Potvrdilo se to i v hospodářských výsledcích obou firem. Zisk obou firem se pohyboval mezi 5 a 10 mil. Kč, což ukazuje na nastartování do budoucna jak v oblasti dodávek výrobků, tak i technologických celků. Společnost si udržela své pozice a v některých ohledech dokonce i pozice posílila. Důkazem jsou nové výrobky směřující do segmentu nízkoenergetických budov, slušný nárůst obratu a získání prvních výzkumných projektů u ASIO NEW, stabilizace personálního obsazení (28 vysokoškoláků z celkem 50 zaměstnanců), dostatek zakázek v ČR i v zahraničí a nové výzkumné mezinárodní projekty, viz výroční zpráva 2017 .

Neprokázalo se, i když se konkurence stále ještě v tomto duchu snaží ovlivnit veřejné mínění, že se ASIO dostalo do dlouhodobé krize. Rok 2016 sice byl pro ASIO rokem, kdy se vše negativní sešlo v jednom bodě (především nedostatek zakázek jako důsledek přepálení obratů v roce 2015), ale velmi cenné je, že firma zvládla situaci vlastními silami a ukázalo se, že má vybudované silné zázemí a že je schopna absorbovat i nárazový neúspěch. Byla provedena analýza chování v letech 2015 a 2016 a následovaly změny. Jak říká klasik – některé ohně vítr uhasí, jiné rozfouká.

Pozitivní je, že negativní zkušenosti urychlily změny, byl nastartován nový rozvoj, obě firmy si ujasnily, kam budou směřovat a dosažené výsledky v roce 2017 (ale i v roce 2018) jsou důkazem toho, že jsme podnikli kroky správným směrem. Je jasné, že ve změnách bude nutné dále pokračovat, zejména v technologické části, a že výsledkům nahrává i současný příznivý stav českého hospodářství, ale skutečnost, že ASIO jako celek situaci zvládlo, je přinejmenším dobrá zpráva pro příznivce firem ASIO a ASIO NEW. I když pro některé z nich může být i překvapením, že se něco událo, protože na většinu fungujících vztahů (což je nevětší bohatství firmy) to, co se odehrálo, žádný vliv nemělo.

Ing. Karel Plotěný