Hygienicky nezávadná voda z dešťovky

11. 8. 2016

„Sprchování dešťovkou“

V mnoha oblastech je k dispozici dostatek dešťové vody v perfektní kvalitě v množství schopném pokrýt celkovou spotřebu vody a při tom, zejména v oblastech s centrálním zásobováním pitnou vodou, se skoro nevyužívá. Výjimky tvoří zálivka zahrad a splachování záchodů.

Doposud bylo podstatným důvodem to, že dodatečná instalace zařízení na využití srážkových vod do stávajících domů byla myslitelná jen v souvislosti s rekonstrukcí domu. Což souviselo s neodpovídajícími náklady na další separátní rozvod vody. Proto se systémy na využití dešťové vody realizovaly převážně jen v novostavbách nebo na závlahu. Logicky se na závlahu dá využít jen malá část ve srovnání s tím, když se používá srážková voda na splachování záchodů nebo dokonce na sprchování.

Druhým podstatným důvodem bylo, že původní zařízení na využití srážkové vody zaručovaly pouze kvalitu vody odpovídající EU směrnicí pro vody na koupání, a tak mohly být použity pouze pro určité spotřebiče v domě, jako jsou například splachovací záchody.

sprchování dešťovkou

1. AS-PURAIN 100 5. AL Membrány (1-6 ks AL-MS)
2. AL Reaktor 6. UV Lampa
3. AL Membránová vestavba 7. Zásobník použitelné vody
4. AL Řídící jednotka 8. AS-RAINMASTER

Se zařízením AS-AQUALOOP se dají naráz vyřešit oba problémy naráz:

  1. Požadavky EU-Směrnice "Voda pro lidskou spotřebu" jsou splněny, a tak může být upravená voda použita na hygienu lidského těla.
  2. Je možné využít celý rozvodný systém. Pouze se doporučuje si dovést pitnou vodu do kuchyně. Stávající domy se pak dají mnohem jednodušeji vybavit zařízením na využití dešťové vody.

standardní využití dešťové vody

Standardní využití dešťové vody

Využití dešťové vody s AS-AQUALOOP
Využití dešťové vody s AS-AQUALOOP

Hlavní výhody využití srážkové vody:

  • jednoduchá instalace díky možnosti využít stávající rozvody,
  • měkká voda bez vápníku, hygienicky zabezpečená na membránách AS-AQUALOOP,
  • žádné antropogenní stopové prvky ve vodě,
  • úspora pitné vody,
  • větší nezávislost na dodavateli pitné vody.

No, a abyste ušetřili ještě více vody, je možný i další krok, a to recyklace šedých vod za účelem jejich využití na splachování záchodů a srážkovou vodu tak použít dvakrát.

Ing. Oliver Ringelstein, INTEWA GmbH
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.