I tradiční výrobce sýrů musí čistit odpadní vody

31. 3. 2020

Čistírny odpadních vod

Potravinářský průmysl

Společnost s rostoucí poptávkou postupně rozšiřovala výrobní kapacitu a s tím i zvyšovala produkci odpadních vod. Městská čistírna odpadních vod v Kroměříži zpracovávala odpadní vody ze závodu KROMILK a.s. bez mechanického a chemického předčištění. Kroměřížská ČOV přestávala být postupem času dostatečně kapacitní. Management společnosti Kromilk a.s. se z toho důvodu rozhodl pro vybudování chemického předčištění odpadních vod na průmyslovou čistírnu odpadních vod .

Firma ASIO TECH, spol. s.r.o. začala na projektu spolupracovat v polovině roku 2019, kdy byly provedeny chemické testy a okamžitě zahájeny projekční práce. ASIO TECH připravilo promptně projektovou dokumentaci strojní a elektro-technologické části ve stupni DPS. Jednalo se o vybudování oddělené místnosti pro PČOV od stávajícího skladu.

Obr. 1 – Mechanické předčištění odpadních vod

Obr. 2 – Chemická předúprava odpadních vod pomocí míchaných reaktorů

Technologická linka chemického předčištění umístěná v nově vybudované sendvičové hale byla realizovaná koncem listopadu 2019. Odpadní voda je z  čerpací stanice čerpána na jemné mechanické předčištění. Následně je voda gravitačně vedena do míchaných reaktorů, kde odděleně probíhají jednotlivé chemické reakce. Kvůli nedostatku prostoru byla jako separační stupeň tlakovzdušná flotační jednotka. Pomocí těchto separačních jednotek jsme dosáhli více než 50% redukci organického znečištění. Odpadní voda odtéká na městkou ČOV Kroměříž, kde provozovateli nepáchá žádné problémy. Vzniklý kal je gravitačně odveden do kalové nádrže a zákazník si zajištuje jeho likvidaci. Provoz linky je plně automatický a na žádost investora jsme hlavní rozvaděč umístili mimo provozní místnosti PČOV a řízení je realizováno pomocí přepínačů a displeje.

Obr. 3 - Přepínače + displej

ASIO TECH zrealizoval technologii za méně než jeden měsíc a to při plném provozu. Za tak krátkou dobu realizace patří velké díky vstřícným pracovníkům KROMILK a.s.

Ing. Július Telek