I zmrzlináři musí čistit odpadní vody

24. 6. 2019

Tipafrost, a.s. je rostoucí společnost, kde v současné době produkují více než 12 miliónů litrů zmrzliny ročně (v řeči nás vodohospodářů tedy 12 000 kubíků zmrzliny za rok, což hydraulicky odpovídá produkci odpadních vod na ČOV o kapacitě 220EO). Tipafrost se díky výrobní kapacitě stal také významným producentem odpadních vod. Odpadní voda z výrobního závodu byla dlouhá léta zpracovávána na ČOV Třebíč. S plánovaným rozšířením výrobních kapacit začal Tipafrost, a.s. narážet na kapacitu komunální ČOV. Z tohoto důvodu se management rozhodl pro vybudování chemického předčištění odpadních vod na PČOV.

Firma ASIO, spol. s r. o. začala na projektu spolupracovat v roce 2017, kdy byly provedeny chemické testy a zahájeny projekční práce. ASIO připravilo projektovou dokumentaci strojní a elektro technologické části postupně ve stupni DUR, DSP a DPS. Na konci roku 2018 získal investor na realizaci PČOV dotační podporu od Ministerstva zemědělství a přišla na řadu realizace díla.

Obr: Chemická PČOV Tipafrost, a.s.

Technologická linka chemického předčištění umístěná v nově vybudované hale byla realizována v prvních měsících roku 2019. Linka je složena jako klasické chemické předčištění pro potravinářský průmysl se separací chemického kalu na flotaci. Odpadní voda je z čerpací stanice čerpána přes jemné mechanické předčištění do míchané homogenizační nádrže. Následně je voda čerpána na systém chemického předčištění a po nadávkování činidel je chemický kal separován na tlakovzdušné flotaci . Předčištěná odpadní voda, kde procesem dochází k redukci organického znečištění na cca 50 %, odtéká kanalizací na dočištění na čistírnu odpadních vod v Třebíči, kde nepáchá již takové provozní problémy jako v minulosti. Chemický kal je ukládán v kalové nádrži a odvodňován na sušinu >30 % a.s. na zařízení AS-Dehydrátor . Provoz linky je plně automatický a je možné ho vzdáleně sledovat pomocí systému SCADA.

Obr: Obrazovka systému SCADA

V rámci dodávky aplikovalo ASIO několik inovací, což s sebou přineslo drobné problémy při odladění technologie. Nicméně všichni pracovníci Tipafrost, a.s. v čele s panem ředitelem Miroslavem Krupicou vždy bezvadně spolupracovalo, za což jim patří dík.

Ing. Ondřej Unčovský