IFAT 2018

23. 5. 2018

Je za námi, i když jsme se ho letos nezúčastnili jako vystavovatelé, tak jsme si ho nemohli nechat ujít. I když je to únavné putování a člověk si po absolvování akce nakonec rád sedne a odpočne, tak je to přeci jen koncentrovaný stav techniky ve všech oborech kolem vody a odpadů. Zajímavé je sledovat trendy – více vystavovatelů s extenzivními způsoby čištění (biodisky a biofiltry) = sázka na jistotu, méně bakteriálního znečištění, méně rezistence proti antibiotikům. Dále další posuny v desinfekci – hned několik firem, zajímavý byl stánek s flotací s ozonem (problematikou jsme se zabývali i v rámci jednoho projektu), že by příprava na recyklaci vod? Posuny ve zpracování kalu a využití nutrientů z nich (zejména fosforu). Další zpracování srážkových vod odtékajících z komunikací a řešení s využitím sorpce – zachycením nerozpuštěných látek se odstraní i těžké kovy… a další technologie.

IFAT 2018

Roste myšlenka a přibývá dodavatelů nabízejících úpravu dešťovky jako náhrady za pitnou vodu. Tradiční giganti nezklamali. Huber měl největší expozici. Přibylo firem z východu – východní Evropa a Turecko. Mě osobně stále přitahuje technologie MABR, ale zatím je cenově nereálná pro poměry v ČR. Takže král zemřel, ať žije IFAT 2020, který bude inventurní pro nejrůznější strategie. Uvidíme, které z nich se podařilo naplnit, a které budou čekat na jinou magickou hranici a to na rok 2030.

Ing. Karel Plotěný