Infotherma 2020 Ostrava

27. 1. 2020

ASIO NEW, spol. s r.o. se tam prezentovalo na semináři CTI příspěvkem o  šedých vodách – o tom, kam se tato problematika posunula v roce 2019. V příspěvku bylo konstatováno, že se začínají realizovat v ČR menší i větší akce (viz bytové domy nebo hotely – realizace ASIO NEW), a že se i díky projektu GREYSYSTEMS prověřují rizika použití šedých vod. Mimo jiné i to, jestli je rozdíl, když se spláchne pitnou nebo šedou vodou.

Zajímavé jsou i výsledky rešerší a zahraniční příspěvky na toto téma. Zatím se dá shrnout to, že by se neměly používat neupravené šedé vody (babičky by neměly splachovat vodou ze sprchování záchod), ale jen upravené nebo v případě zálivky upravené a  hygienizované vody (chlor nebo UV) – to po stránce zdravotních rizik. Co se týká administrativních bariér, tam stále dělá legislativa všechno pro to, aby se pitnou vodou nešetřilo.

Ing. Karel Plotěný