Inovace technologií na čištění a recyklaci vody

12. 5. 2021

Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023309

Projekt „Inovace technologií na čištění a recyklaci vody“ se zabývá inovací souboru 4 stávajících výrobků ASIO TECH, které slouží k  úpravě vod , k  čištění a recyklaci vod ( AS-FLOT , AS-PROCHEM , AS-DEHYDRATOR , jednotka UF/RO) . Cílem projektu je inovovat a zlepšit vlastnosti výrobků s ohledem na funkčnost, lepší obsluhu a servis zařízení, čímž dojde ke zvýšení komfortu obsluhy, zvýšení užitných vlastností a předpokládanému zvýšení objemu prodeje a zisku.

Projekt je realizován ve spolupráci s VUT v Brně, kde jsou využity znalosti z návrhu zařízení s ohledem na funkci, ergonomii v souladu s přiměřenými náklady na změny a funkci zařízení.

Předpokládané využití poskytnuté služby u jednotlivých produktů:

  • Zařízení pro recyklaci vod kombinující UF a RO technologii – inovace konstrukce zařízení a ovládacích prvků pro lepší ergonomii a snadnější servis zařízení, optimalizace footprint.
  • Flotační jednotka – inovace a optimalizace konstrukce flotační jednotky, návrhy na zlepšení ergonomie, optimalizace footprint technologie
  • Flokulační stanice – inovace a optimalizace konstrukce flokulační stanice, návrhy na zlepšení ergonomie zásobníku prášku, optimalizace footprint technologie
  • Dehydrátor – inovace a optimalizace konstrukce dehydrátoru a zásobních nádrží flokulantu, návrhy na zlepšení ergonomie ovládání, optimalizace footprint technologie

Více informací naleznete v sekci Výzkum a vývoj .