Intenzifikace ČOV za provozu v Drnovicích u Lysic

10. 3. 2023

Čistírny odpadních vod

Technologickou dodávku prováděla společnost ASIO TECH, spol. s r.o. Generálním dodavatelem stavby byla společnost IDPS s.r.o. + ARKO TECHNOLOGY, a.s. Prováděcí dokumentaci vypracovala společnost AQUA PROCON s.r.o. Projekt byl námi převeden do 3D modelu pomocí software SolidWorks, který výrazně usnadnil dílenskou výrobu ocelových prvků.

Jedná se o mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod s nízko zatěžovanou aktivací. Při návrhu čistírny byly využity stávající nádrže v provozním objektu a zároveň byly přistavěny nové nádrže pro zvýšení kapacity. Odpadní vody jsou předčištěny na strojních česlích Fontana a integrovaném předčištění Huber.

Následně se tok dělí na tři linky směšovací aktivace. Zajímavostí je dělení odpadní vody v poměru 1/5 na jednu stávající linku, 1/5 na druhou stávající linku a zbylé 3/5 na novou linku ČOV. Aktivovaný kal dále sedimentuje ve dvou nových dosazovacích nádržích.

Vyčištěná voda odtéká do vodního toku Úmoří a část se využívá pro oplach česlí, nebo jako provozní voda na ČOV. Technologická dodávka byla provedena včetně kompletní elektroinstalace a telemetrických přenosů dat na dispečink provozovatele VAS Boskovice.

Ing. Jan Přikryl

ASIO TECH logo     IDPS logo      ARKO logo       Fontána R logo      Huber logo    Kubicek logo     aqua procon logo