IWA Digital World Water Congress 2021

15. 6. 2021

Díky online formě a tedy zajímavé ceně, která byla navíc podpořena slevovými kupóny, se ho zúčastnilo asi nejvíce návštěvníků v dějinách. Témata jako odpadní voda jako zdroj surovin, management adaptace na klimatickou změnu, strategický vodní management měst atd. jsou témata, o kterých se u nás začíná také mluvit a objevují se ve strategických dokumentech, ale z hlediska praktického, a tedy i legislativy, se realizace opatření bere zatím spíše jako něco, co nějací nadšenci někde zkouší. O to cennější je vidět, že řada opatření, o kterých se ve strategických dokumentech v ČR zmiňujeme, se již bere jako něco ověřeného nebo ověřovaného. Například by nás mělo stále více oslovovat to, že kritérium pro nějaká řešení by měla být udržitelnost (jinak řečeno rozumné hospodaření s ohledem na prostředí a lidi) podpořená posouzením odolnosti a racionálním vyhodnocením rizik (tj. nezapomenout na to co kdyby). V tomto duchu se konference nesla – předcházení suchu, optimalizace zásobování pitnou vodou a optimalizace čištění odpadních vod a nové pohledy na tuto problematiku např. přes LCA analýzu.

Z řady přednášek vyplynulo, že neexistuje univerzální správné technické řešení, a že pokud chceme, aby řešení bylo udržitelné, tak musí být posouzeno ze všech parametrů udržitelnosti a s ohledem na konkrétní rizika toho konkrétního případu. A to například u řešení domů a rozhodování, zda recyklovat šedou vodu nebo u řešení měst a ochrany před povodněmi nebo zdrojů pitné vody a  hospodaření s vodou v daném území. Zajímavě z těchto srovnání vycházejí přírodě blízká řešení.

Za všechny případy příklad dvou posterů, ze kterých je zřejmé, kam se vývoj ubírá.

IWA kongres

IWA kongres

Ing. Karel Plotěný

IWA Digital World Water Congress 2021 : https://iwa.jomablue.com/community/2?ct=t%28WDCE_Theme%203_Development%20list_COPY_01%29&mc_cid=844eed99bd&mc_eid=68d9d2443f