Jak instalovat zasakovací AS-TTE ROŠTy?

3. 6. 2020

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Zasakovací rošty představují inovativní a ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod. My jsme z nich vytvořili příjemný odpočinkový prostor v našem areálu pro zaměstnance i pro návštěvy. Navíc jsme si vyzkoušeli instalaci roštů v praxi a byl to příjemně strávený společný čas.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy jsou vyráběny výhradně z recyklovaného plastu jako druhotné suroviny s důrazem na ochranu životního prostředí, o čemž vypovídá certifikát zkušebního ústavu TÜV.

Bc. Michal Plotěný, MBA