Jak jsem vyřešil vyšlapaný trávník

3. 7. 2020

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Po vybudování dřevěného stolu (minidřevníku) a několika následných společenských akcích se výrazně pošlapal již tak nepěkný trávník v bezprostředním okolí. V rámci akcí obvykle instalujeme výčep v pravém rohu stolu. V tomto místě byl trávník vyšlapán na čistou hlínu.

Potřeboval jsem řešení, které mi zpevní zatěžovaný povrch a zároveň ho odvodní. Další požadavek byl, aby místo bylo co nejvíce zelené.

Betonová dlažba či vyložení kameny nepřipadalo v úvahu, takže přišly v potaz zasakovací AS-TTE ROŠTy . Instalace trvala 5 hodin včetně zasetí trávníku určeného pro větší zátěž. Hladina zhutněného dosypu zeminy je přibližně o 1 cm níže než horní hladina AS-TTE ROŠTu. Po roštu se tedy dá chodit bezprostředně po zasetí, aniž by se tráva pošlapala. Po vytrvalých deštích předpokládám, že tráva poroste „jako z vody“.

Ing. Jan Přikryl

Zasakovací AS-TTE ROŠTy jsme instalovali i v areálu ASIO pro volnočasové využití. Podívejte se na průběh instalace: Zasakovací AS-TTE ROŠTy - posezení v rámci ASIO areálu

Zasakovací AS-TTE ROŠT představuje inovativní a ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele a zároveň zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty.

Výrobek AS-TTE ROŠT se zatravněním je určen pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace (například vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa). AS-TTE ROŠT se pro účely ozelenění dá použít dvojím způsobem, zatravnění lze provést výsevem trávy nebo osazením roštů s již vypěstovanou trávou AS-TTE ROŠT Z (jako zatravněný prefabrikát).