Jsme s Oktagonem v semifinále mezi TOP20!

9. 8. 2022

Čistírny odpadních vod

V Cenách SDGs 2022 se sešlo rekordních 326 projektů a je skvělá zpráva, že i přes současnou složitou situaci a veškeré geopolitické dění se ASIO TECH, spol. s r.o. dostalo do semifinále mezi posledních dvacet projektů. Aktuálně se z dvacítky vybírá 5 kteří postoupí do finále….. že by?

Firma ASIO TECH, spol. s r.o. se do hodnocení přihlásila s projektem Oktagon (Polygon recyklace vod). Cílem projektu „ Polygon recyklace vod “ je demonstrovat možnosti úprav odtoku z  komunální čistírny odpadních vod pro jeho recyklaci v různých oblastech využití. A to s ohledem na vyhodnocení potenciálních zdravotních a environmentálních rizik v ekonomicky únosné míře. Projekt se realizuje na ČOV Brno – Modřice (BVK, a.s.) ve spolupráci firem ASIO TECH, spol. s r.o., AQUAPROCON, s.r.o. a výzkumného centra RECETOX Masarykovy univerzity Brno. Vše běží pod dohledem Státní zdravotního ústavu Praha. Pro různé aplikace recyklované vody jsou ověřovány a porovnávány technologie dočištění – membránové filtrace (od mikrofiltrace až po reverzní osmózu), koagulace, flokulace, sedimentace, pískové filtrace, sorpce a hygienického zabezpečení – UV záření a ozonizace.