Konference Inženýrský den 2019 - Hospodaření vodou

15. 5. 2019

Konferenci pořádala ČKAIT ve spolupráci s ČSSI a byla zaměřena na odbornou veřejnost, zástupce samospráv, správce povodí a lesů. U příležitosti Inženýrského dne byla vydána i tradiční ročenka – Stavební kniha 2019.

Program konference se zaměřoval na řešení sucha a klimatických změn, význam vody a vodních nádrží, hospodaření s vodou a další témata. Na konferenci vystoupil také Ing. Karel Plotěný se svou přednáškou na téma Využití srážkových vod a  recyklace šedých vod a tepla z nich . Zaměřil se zejména na popis konkrétních opatření hospodaření s dešťovou vodou nebo vodou šedou , které je možné zavádět do obytných budov. Hlavním mottem těchto opatření byla především úspora pitné vody a energie v obytných domech. V příspěvku byly prezentovány praktické ukázky a opatření, které jsou třeba udělat pro efektivní využití vod v domech.

Mgr. Andrea Binková