Konference "Nové trendy v oblasti úpravy pitné vody"

11. 5. 2018

Ve vysokohorském tatranském prostředí se přednášelo a diskutovalo o aktuálních trendech v  úpravě pitných vod .

Nové trendy v oblasti úpravy pitné vody

Legislativní debaty byly zaměřeny samozřejmě na oblast Slovenské republiky, ale v zásadě je možné konstatovat, že situace je podobná a společný historický vývoj / letos si připomínáme 100 výročí založení první republiky / nelze přehlédnout. Množství příspěvků na konferenci se neslo ve znamení nástupu ultrafitračných technologií pro úpravny pitných vod. Je jen samozřejmé, že naše firma jako jeden z důležitých integrátorů ultrafiltračních membránových technologií prostřednictvím Ing. Petra Putze odprezentovala praktické zkušenosti s aplikacemi ultrafiltrace doma i v zahraničí. Množství diskusí, které jsme absolvovali při našem informačním stolku, a také během společenského večera dává předpoklad, že nastoupená cesta prosazování se v segmentu úpravy vod je správná a aplikací nových moderních technologií můžeme pomoci investorům a provozovatelům zefektivnit výrobu a úpravu pitné vody.

Nové trendy v oblasti úpravy pitné vody

Ing. Peter Putz