Konference Odpadové vody 2018

6. 12. 2018

Na Slovensko jsme přijeli v trojčlenném složení Stanislav Ježek, Lenka Hoferková a Marek Holba v úterý odpoledne, abychom byli již u ranního zahájení. Jednatel firmy pan Plotěný se k nám připojil později ve čtvrtek. Pro některé z nás to byla premiéra v roli přednášejícího na tak velké konferenci a očekávali jsme všelicos.

Středa začala úvodní přednáškou p. Bodíka 20 rokov činnosti Asociácie čistiarenských expertov , kde jsme se dozvěděli, že AČE slaví tento rok již 20 let od svého založení, ale za tu dobu se změnili v organizaci se zvučným jménem nejen v Čechách a na Slovensku. Po úvodu pokračoval cyklus přednášek od mnoha známých osobností z oblastí vodohospodářské a legislativy. Večer jsme zakončili u dobrého vína na společenském večeru a měli možnost poznat všechny ostatní čistírenské experty osobně.

Čtvrteční program otvírala přednáška Lenky Hoferkové Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO v rámci přednášek Fórum 33. Fórum 33 je soutěž pro mladé odborníky do 33 let, která byla ještě tentýž večer vyhodnocena. Na stupni vítězů se umístila i přednáška, na které jsme se svými výzkumnými silami také podíleli s názvem Od jednorázového testu k poloprovozu: cesta k biologické produkci methanolu z odpadního methanu . Čtvrteční odpoledne dále zpestřila přednáška p. Plotěného s názvem Aplikace principů cirkulární ekonomiky do vodního hospodářství , který nás svým originálním začátkem vtáhl do tématu a nastínil jiný pohled na věc v oblasti decentralizované likvidace odpadních vod . Využil při tom čerstvé informace z předcházející konference.

Poslední šňůra přednášek vyvrcholila v pátek, kde jsme se dozvěděli troufalé tvrzení, že ČOV lze provozovat bez újmy i půl roku bez přítoku OV, přičemž funkce ČOV se následně obnoví během několika dnů. Nad těmito sděleními nám stále zůstává rozum stát. Tento článek spolu s ostatními naleznete ve sborníku Odpadové vody 2018. A abychom nemluvili jen o přednáškách, které byly samozřejmě to hlavní, nutno zmínit, že okolí Štrbského plesa nás zlákalo na pár procházek na čerstvém vzduchu s překrásnými panoramaty.

Ing. Lenka Hoferková