Konference "Projektování a provoz povrchových úprav"

30. 3. 2015

Na konferenci se sešlo přibližně 200 účastníků z řad odborníků, provozovatelů, technologů, obchodníků a úředníků. Všechny pojilo společné téma – povrchové úpravy ve všech svých podobách. Převážná většina přednášek byla věnována moderním metodám galvanického pokovení a lakování, trvanlivosti materiálů a s tím spojené bezpečnosti. Konferenci jako každým rokem doprovázela výstava propagačních stánků jednotlivých firem, mezi kterými ani letos nechyběli zástupci čistírenského cechu.

Projektování a provoz povrchových úprav 2015
zdroj: http://www.jelinkovazdenka.euweb.cz/index.php

Představení firmy ASIO, spol. s r.o. proběhlo formou prezentace, která se tematicky zaměřila na použití nanočástic nulamocného železa pro dočištění odpadních vod z galvanoven. Prezentace vyvolala řadu dotazů orientovaných především na cenu této technologie. Obor galvanotechniky a čistírenství jsou navzájem propojeny skrze zpracování technologických vod z galvanické výroby. V řešení čištění těchto vod v dnešní době převažují klasické neutralizační stanice, nulamocné železo představuje sice účinnou, ale prozatím nákladnou alternativu pro snížení obtížně odstranitelných látek.

Konference je každoročně doprovázena společensko-diskuzním večerem. Ani letos nechyběl netradiční program. Tentokrát se všichni účastníci přesunuli do Středověké krčmy pod Pražským hradem, kde večer zpestřovali polykač ohně, chovatel hadů, břišní tanečnice a šermíři. Celý večer byl zakončen pěší noční túrou zpět do hotelu přímo přes Pražský hrad. Konference si dlouhodobě zachovává svou úroveň i počet účastníků a umožňuje koutkem oka nahlédnout do zajímavého a prosperujícího oboru, natolik odlišného od klasického čistírenství.

Ing. Jana Matysíková