Konference „VYTÁPĚNÍ – INSTALACE 2017“

17. 3. 2017

Konference se uskutečnila letos v Hradci Králové. Jako ASIO jsme do programu přispěli přednáškou na téma odpovědné hospodaření s vodou . Z dalších přednášek zaujal tradičně pan Ing. Zdeněk Žabička svým příspěvkem ke kvalitě projekčních a realizačních prací na rozvodech pitné a TUV vody. V našich přednáškách hledáme způsoby, jak ušetřit každý litr a on odprezentoval příklady, kdy se nesprávným provozem a návrhem utratí na provozních nákladech až třetina investičních nákladů.

Největším problémem je v podstatě nakonec snaha developerů ušetřit na investičních nákladech bez ohledu na zkrácení životnosti nebo možnosti vzniku hygienických problémů. Dalším problémem je, že k vodovodům není dodáván nebo se nedodržuje provozní řád, a tak se jednak zkracuje jejich životnost a také zvyšuje riziko bakteriálního znečištění – nejnebezpečnější je legionela, která se může namnožit zejména tam kde je teplá (ohřátá) voda a dochází k malým odběrům… Kde se legionella bere – viz obrázek z prezentace Ing. Žabičky.

Konference „VYTÁPĚNÍ – INSTALACE 2017“

Správný návrh rozvodu vody jsem tak připsal do aspektů ovlivňujících spotřebu – vedle návyků, vhodně vybraných spotřebičů a e-Vodníka.

No a připomínky pana Žabičky jsou cenné i z pohledu uvědomění si bakteriálního znečištění, které se může objevit v šedých nebo srážkových vodách, a pak i potřebnosti zpracovat provozní řád a podle něj se i skutečně řídit – viz pravidelné proplachy potrubí a odkalování.

Ing. Karel Plotěný