Konferencia vodohospodárov – Vyhne 2018

7. 12. 2018

Slavnostní proto, že se slavilo padesáté výročí setkávání. ASIO, spol. s r.o bylo tradičně poctěno možností konferenci podpořit a zviditelnit při tom svou pětadvacetiletou činnost . Vedle přednášky na téma „Úspora vody v průmyslu“, které se ujal Karol Kratochvíl z ASIO SK, jsme představili i další novinky. Co nás potěšilo? Mezi oceněnými za přínos pro rozvoj čištění průmyslových odpadních vod na Slovensku byl i jednatel firmy ASIO, spol. s r.o Ing. Karel Plotěný, asi proto, že se mu podařilo navázat se slovenskými odborníky nadstandardní vztahy a obohatit znalosti řady z nich o novinky z oblasti membránové filtrace , recyklace vod , využití tepla z vod a naopak nechat se poučit o praxi na Slovensku.