Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

13. 7. 2021

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Výroba domovních čistíren odpadních vod probíhá ve skromných podmínkách, kde jediným skutečně strojním zařízením je svařovací zrcadlo. Ostatní práce probíhají ručně. Nicméně personálně je situace ve firmě stabilizovaná a z výroby odcházejí výrobky splňující požadavky na kvalitu.

Trh si ovšem i v případě našich standardních výrobků vyžádal některé drobné úpravy a zlepšováky. Nejzajímavějším je asi posuvný nástavec, používaný většinou litevské konkurence, umožňující snazší instalaci v terénu bez nutnosti dokupování nástavců k ČOV a přesné nastavení výšky přímo na místě. Tento posuvný nástavec umožňuje variovat výšku v rozsahu cca 25 cm.

ASIO čistírna odpadních vod Litva ASIO čistírna odpadních vod Litva

Dále jsme v rámci jednoho dne provedli návštěvu několika instalovaných čistíren odpadních vod, většinou šlo o  ČOV AS-VARIOcomp , nicméně v dodávkách nyní začíná převažovat čistírna AS-MONOcomp . A jak už to tak v praxi bývá, některé fungují bezvadně, s vodou čirou jako ze studánky, některé přes drobné problémy fungují a jsou i ty třetí, které se nedaří dát do řádného stavu ani po několika zásazích. Tady jsme na základě našich dlouholetých zkušeností mohli alespoň poradit, jaké kroky je třeba dále podniknout.

ASIO čistírna odpadních vod Litva

Posledním, ale také důležitým krokem naší návštěvy, bylo zaškolení našich litevských partnerů ohledně nastavování řidicí jednotky a nahrávání nového, případně aktualizovaného programu. Tohle zvládl Michal Hubený za pomoci angličtiny, češtiny, ruských novotvarů s úsměvem na výbornou.

ASIO čistírna odpadních vod Litva

A na závěr jsme si cestou nazpět do Vilniusu koupili krásnou u nás ne příliš často viděnou rybu. Uzenou. Poznáte, která to je?

Ing. Antonín Vondruška