Král je mrtev, ať žije král… aneb legislativní změny

8. 3. 2016

Semináře bereme jako dvousměrné – dáváme informace (často i naší konkurenci a legislativcům) a sloužíme tak oboru, a naopak získáváme za to informace zpětnou vazbou týkající se jednak samotných seminářům, jednak i praxe. Co nás příjemně překvapilo, byla velká návštěvnost a dále i to, že jsme se většinou trefili do toho, co bylo žádané – i když i letos byly některé přednášky hodnoceny rozporuplně. Většinou to tak je, že když jsou některé atypické přednášky přijímány u některé skupiny s nadprůměrným nadšením, tak jinou skupinou jsou vnímány jako zbytečné. Letos to platilo o přednášce „Bludy a omyly…“. (Má poznámka – možná obsah přednášky vysvětluje to, proč je to tak).

Závěr, který pro nás ze seminářů vyplynul:
- Vzhledem ke změnám a průběžně doplňovaným reakcím jsme se rozhodli na toto téma natočit video, které bude shrnovat legislativní změny a firemní reakci na ně.

- Ujistili jsme se, že z hlediska recyklace vod se opravdu jedná o českou revoluci v chápání nakládání s vodami – s odpadní vodou se bude často nakládat podle zákona o odpadech, což znamená „nachytřit“ se i v této oblasti a rychle na tuto skutečnost reagovat tak, jak nám velí naše firemní vize – v duchu NEW!

- Pochopili jsme, že nebude koho kopírovat, alespoň ne v ČR, a ten, kdo se touto cestou vydá, bude muset prošlapávat chodníčky… Začínáme na tom pracovat, učit se a pak informace předávat dál.

- Budeme vděční všem, kteří se s námi na tuto cestu vydají – odměnou jim budou nové možnosti a nová řešení, která zatím ostatní nevidí. Bude chvíli trvat, než jim to dojde.

… a tak platí, aby se to rýmovalo s nadpisem, že někteří jsou daleko, ale my jsme dál!

Ing. Karel Plotěný