Kutná Hora 2014 - setkání vodohospodářů

10. 6. 2014

Jako ASIO, spol. s r.o. jsme se ho zúčastnili ve dvou úrovních – před účastníky a za jejich zády. Ing. Karel Plotěný zahájil druhý den semináře přednáškou o domovních čistírnách a o zkušenostech z revizí domovních čistíren. Vraťa Cibula pak držel za zády účastníku stráž nad firemním stánkem. ASIO, spol. s r.o dále doplnilo společenský program tím, že se stalo sponzorem ranního vstávání – účastníci se tak mohli těšit jak na večerní koncert v chrámu svaté Barbory a košt vín, tak ranní vstávání s losováním o ceny. Co se týká návštěvníků semináře, většinu tvoří vodoprávní úředníci … i jejich názory a přízeň jsou cenné.

Sdružení vodohospodářů České republiky

Michal Plotěný